Jongerenmuziekdagen


Het Jongerenmuziekweekend (16 tot 30 jaar) is in 1986 opgezet met het oog op de kinderen die te oud werden voor de Jeugdmuziekdagen maar nog te jong waren voor de Werkweek voor Kerkmuziek. In deze opzet is de Werkgroep verrassend snel geslaagd, al snel namen er geregeld zo'n 10 tot 15 jongeren mee aan de Werkweek die via de Jeugdmuziekdagen en de Jongerenmuziekdagen de smaak van de kerkmuziek te pakken hebben gekregen. Hoewel er geen toelatingseisen worden gesteld, wordt enige leesvaardigheid en muzikaliteit wel verondersteld. Niveauaanduiding: Motetten uit de 'Zwölf Geistliche Gesänge' van Heinrich Schütz, Evangeliemotetten van Willem Vogel. De Jongerenmuziekdagen worden afgesloten met een medewerking aan een kerkdienst en een concert. Instrumentale intermezzi op muzikaal verantwoord niveau blijken ieder jaar weer mogelijk. Er zijn gemiddeld tussen de 30 en 40 aanmeldingen. De muzikale leiding beruste de laatste jaren bij Els Hermanides, Monique Schendelaar, Tymen Jan Bronda en Hans Jansen.


Hier kunt u het verslag van 2012 bekijken.