Kerkkorendag


Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 30 en 60 zangers van alle Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

In 2017 zal de KERKKORENDAG plaatsvinden op zaterdag 14 oktober in de Lutherse Kerk in Utrecht. In het kader van het Lutherjaar zal deze dag een extra feestelijke karakter hebben. Zo zullen naast de Lutherse koren en cantorijen ook de deelnemers van de afgelopen Jeugdmuziekdagen en de Werkweek aanwezig zijn.
Nadere informatie volgt.