Kerkkorendag


Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 30 en 60 zangers van alle Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

In 2017 zal de KERKKORENDAG plaatsvinden op zaterdag 14 oktober in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht. In het kader van het Lutherjaar zal deze dag een extra feestelijke karakter hebben. Zo zullen naast de Lutherse koren en cantorijen ook de deelnemers van de afgelopen Jeugdmuziekdagen en de Werkweek aanwezig zijn. Er zullen liedzettingen worden gezongen van nieuwe vertalingen van Lutherliederen, het Lutherlied van Jac Horde en een aantal motetten uit de Lutherse kerkmuzikale traditie zullen tot klinken komen. De repetities beginnen om 10.30 uur, vanaf 10.00 uur staat staat koffie en thee klaar. De afsluitende Vesper is om 16.00 uur. Aanmeldingen via 'Contact' van onze website of bij Els Hermanides: e.hermanides@hetnet.nl of 020 644 60 87.