Kerkkorendag


Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 40 en 60 zangers van alle Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

De Kerkkorendag vindt dit najaar plaats op zaterdag 6 oktober in de Lutherse Kerk in Groningen. In deze kerk (aan de Haddingestraat 23) werd een jaar geleden het monumentale Schnitgerorgel in oude luister hersteld.
Aan de kerkkorendag wordt tevens meegewerkt door de kinderen van de afgelopen Jeugdmuziekdagen. De muzikale leiding is in handen van Els Hermanides en Tymen Jan Bronda, cantor-organist in Groningen. Evenals vorig jaar zijn niet alleen de koorzangers van de Lutherse cantorijen uitgenodigd, ook van harte welkom zijn alle zangers die het leuk vinden om een dag lang kerkmuziek te zingen.
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee, de repetities beginnen om 10.30 uur. De afsluitende vesper is om 15.30 uur.