Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek


De Werkweken voor Kerkmuziek zijn in 1951 opgezet door Dr. Willem Mudde met de primaire bedoeling koorzangers, koordirigenten en leraren in kennis te brengen met de toen moderne kerkmuziek van Hugo Distler, Ernst Pepping, Siegfried Reda, Helmut Bornefeld en vele anderen. Naast de beoefening van deze kerkmuziek stond de liturgische inbedding van deze dagen centraal. De viering van de metten, vespers en completen was in die jaren een volkomen nieuw verschijnsel. Hoewel de kerkmuziek van bovengenoemde componisten ondertussen alom bekendheid heeft gekregen is de opzet van deze week niet gewijzigd. Acht dagen lang wordt er zo'n 7 uur per dag gerepeteerd en zijn er aan het eind van de week twee slotuitvoeringen die zich ieder jaar weer kunnen verheugen in een grote belangstelling en waardering. Koorervaring en 'tamelijk vlot van blad kunnen zingen' zijn ook hier geen directe vereiste (wel een aanbeveling), maar werden meer een logisch gegroeide vanzelfsprekendheid. Zo kan de moeilijkste polyfone kerkmuziek tijdens deze week verantwoord beoefend worden. De concentratie tijdens deze dagen blijkt iedere keer weer vele malen hoger te liggen dan op de normale wekelijkste repetities door het jaar. Niveauaanduiding: Motetten uit de 'Geistliche Chormusik' van Heinrich Schütz, motetten van Johannes Brahms, motetten van Ernst Pepping. De werkweken trekken ieder jaar zo'n 50 zangers en staan de laatste jaren onder de muzikale leiding van Hans Jansen en Tymen Jan Bronda.

De 68ste Werkweek werd gehouden van zaterdag 28 juli  t/m vrijdag 3 augstus 2018 in Huize Elisabeth in Denekamp.
Voor het eerst was er de mogelijkheid om, naast deelname aan de volledige week, ook halverwege de week in te stromen om deel te nemen aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor bestond uit mensen die een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die vooraf de bladmuziek ingestudeerd moesten hebben, zodat op de repetities direct aandacht kon worden besteed aan de muzikale afwerking.  
Tijdens het slotconcert werd in de Dorpskerk in Wilp
dubbelkorige muziek uitgevoerd van Heinrich Schütz; daarnaast kwamen composities van Tomás Luis de Victoria, Johannes Eccard,  Meldchior Franck, Matthias Weckmann, Dietrich  Buxtehude en Ernst Pepping tot klinken.

Hier kunt u het verslag van de werkweek van 2017 bekijken.