Musica Sacra


Het eerste nummer van Musica Sacra verscheen voor het eerst in oktober 1950. Nadat Willem Mudde in 1946 de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek had opgericht, was in 1950 de tijd rijp geworden voor een eigen tijdschrift. In de inleiding van dit eerste nummer schrijft Mudde:

'Door middel van dit tijdschrift willen wij ons regelmatig wenden tot onze kerkbesturen en predikanten, cantors en organisten, koorzangers en gemeenteleden om hen erop te wijzen, dat de openlijke lof Gods, naar Luther's leer, tot de kenmerken der ware Kerk behoort en dat we in haar muzikale schatten uit verleden en heden haast onbegrensde mogelijkheden bezitten om daarmee weer ernst te maken. We willen het contact met de koren, die zich bij ons aansloten verstevigen, door hun voorlichting te geven in liturgische, hymnologische en kerkmuzikale vragen. Maar tegelijk willen wij onze Kerk in al haar organen ervan doordringen, dat de kerkmuziek niet maar de buitenkant van ons kerkelijk leven raakt, doch dat ze evenals bij Luther, direct naast de theologie behoort te staan.'

Een lange reeks van allerhande artikelen verscheen in een onafgebroken serie van 35 jaargangen. De meeste artikelen van Mudde werden gebundeld: in 1977 verscheen 'In de hof der evangelische kerkmuziek' en in 1993 werd 'Van kerkmuziek bevlogen' uitgegeven met de artikelen die tussen 1977 en 1984 waren gepubliceerd. Naast Mudde stonden altijd een trouwe groep van deskundigen uit binnen- en buitenland klaar om hun bijdragen te leveren.

Nadat Mudde in 1984 was overleden werd het fraai uitgevoerde tijdschrift in enigszins afgeslankte vorm nog een jaar uitgegeven en verscheen het in 1985 vier keer i.p.v. van de tot dan gebruikelijk zes keer per jaar. In december 1985 rolde Musica Sacra 'oude vorm' voor het laatst van de persen.
Spoedig werd echter het gemis in de praktijk voelbaar en zo bracht de Werkgroep in april 1987 alweer het eerste nummer uit van Musica Sacra 'nieuwe stijl'. Het was nu een eenvoudig mededelingenblad zonder advertenties, gewoon gekopieerde pagina's, bescheiden en doelmatig. Aanvankelijk als mededelingenblad van de Werkgroep t.b.v. de Lutherse kerkmusici en kerkkoren, maar al vrij snel volgden regelmatig ook weer groter opgezette artikelen over allerlei liturgische en kerkmuzikale onderwerpen. Musica Sacra heeft een opnieuw een duidelijke functie voor de Lutherse koren en kerkmusici, maar wordt ook buiten deze kring weer veel gelezen. Het rijke liturgische en kerkmuzikale erfgoed blijkt voor velen nog steeds een bron van inspiratie te zijn. Zo zal het verantwoord omgaan met dit erfgoed centraal blijven staan, zonder dat vernieuwingen zullen worden gemeden. Een levende traditie is vanzelf een zich vernieuwende traditie.

Via het contactformulier kunt u voor 10 euro per jaar abonnee worden of losse nummers bestellen. Het redactieadres is:

Hans Jansen,
Isabellaland 1038,
2591 SW Den Haag,
(070) 3850407
jansen.kerkmuziek@planet.nl.


Volledig overzicht artikelen 1950-1985 en 1987-heden

U kunt artikelen (à Euro 2,50) opvragen en aan uw mandje toe te voegen.