Muziekuitgaven


Alle composities zijn via de knop 'toevoegen aan mandje ' (onderaan) te bestellen.
Bij aflevering is een factuur ingevoegd.
Na aanschaf van 1 exemplaar is het toegestaan om de compositie(s) voor eigen gebruik te fotokopiëren.

 

Luthers Motettenboek

De bundel kan voor € 19,90 besteld worden bij:

SLUB
Lutherse Burgwal 7
2512 CB Den Haag
070-364 80 94
slubdenhaag@hetnet.nl
Bekijk de inhoud (pdf)


 

Delfts Cantorijboek (Motetten Nieuwe Bijbelvertaling) - Jac Horde

Deze bundel met 30 evangeliemotetten op teksten van de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen in maart 2008 ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Jac Horde. Deze bundel kan voor € 10,00 worden besteld bij de SLUB. slubdenhaag@hetnet.nl
Bekijk de inhoud (pdf)bundels
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Band I (Evangeliemotetten)Niek Hermanides4 8,00
Band 2 (Liedzettingen)Niek Hermanides3-4 8,00
Getijdenboekje: Metten, Vespers, Completen 1 4,50
Delfts CantorijboekJac Horde3 10.00
Der Jahrkreis (24 koorzettingen vertaald)Hugo Distler3 15.00
Tien LiedmotettenHans Jansen4 10.00
 


liedbewerkingen liedboek voor de kerken
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
LvdK 36 Ik zal, zo spreekt de HereJac Horde31997122.50
LvdK 158 Christus, met eer gekroondeHans Jansen32005051.40
LvdK 168 O Jezus Christus licht ze bijHans Jansen32005061.40
LvdK 170 Meester men zoekt U wijd en zijdHans Jansen32005041.40
LvdK 182 Jezus, leven van mijn levenWillem Mudde41986024.50
LvdK 187 Daar gaat een lamJac Horde31997161.40
LvdK 187 Daar gaat een lam Hans Jansen 22008042.50
LvdK 204 Zonder zonde is Hij geborenAdalbert Schütz32010041.40
LvdK 253 O Lux, beata TrinitatisJac Horde31989021.40
LvdK 274 O Jezus wees ter plaatseHans Jansen31991021.40
LvdK 310 Erhalt uns, Herr, bei deinem WortErnst Pepping31994033.40
LvdK 310 Bewaar ons, Here, bij uw woordSiegfried Reda32016051.00
LvdK 316 Dankt dem Herrn heut und allezeitJac Horde32004041.40
LvdK 345 Jezus meester aller dingenJac Horde41999132.50
LvdK 402 Verheugt u christenen, tesaam!Willem Mudde31986012.50
LvdK 416 Gelukkig is het landJac Horde41995013.40
LvdK 417 Hoe groot, o HeerJac Horde41995022.50
LvdK 449 God enkel licht (even verzen)Willem Mudde41986042.50
LvdK 449 God enkel licht (oneven verzen)Willem Mudde41986052.50
LvdK 462 Ontwaak, gij die slaapt en sta opWillem Mudde41986073.40
 


liedbewerkingen liedboek 2013
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Lied 225 Zingen wij van harte zeerAdalbert Schütz42010051,40
Lied 225 Zingen wij van harte zeerJohannes Driessler32018041,00
Lied 341 Wij geloven allen in één GodJac Horde31994012,50
Lied 344 Wij geloven één voor éénHans Jansen42013041.40
Lied 375 God zij gezegendJohannes H.E. Koch32018011,40
Lied 433 Kom tot ons de wereld wachtNiek Hermanides22006041,40
Lied 379 Breek ons Heer het broodH.F. Micheelsen32002022,50
Lied 437 Kom tot ons scheurHans Jansen32011051,40
Lied 438 God lof! Nu is gekomen (1 en 3)Niek Hermanides31995032,50
Lied 438 God lof! Nu is gekomen (1)Niek Hermanides41995042,50
Lied 438 God lof! Nu is gekomen (3)Niek Hermanides41996052,50
Lied 439 Bereid dan voor zijn voetenNiek Hermanides31991041,40
Lied 448 Het volk dat wandelt in het duisterFrits Mehrtens31993071,40
Lied 454 De mensen die gaan in het duisterSebastiaan 't Hart1-32013082.00
Lied 470 U Jezus Christus loven wijHans Jansen31992041,40
Lied 470 U Jezus Christus loven wijWalter von Forster32015031.40
Lied 473 Er is een roos ontlokenHans Jansen31997132,50
Lied 488 In den beginneJohannes Driessler32018051,00
Lied 497 Maria ging op reisSebastiaan 't Hart2-32013092.00
Lied 518 Hoe helder staat de morgensterWillem Mudde32009052,00
Lied 519 Gij die de ster van David zijtHans Jansen32005031,40
Lied 547 Met de boom des levensNiek Hermanides41995102,50
Lied 551 Hosanna, de Heer komt voorbijHans Jansen42014021.40
Lied 559 Gij die ver voor ons uitHans Jansen32016021.40
Lied 575 Jezus, leven van mijn levenWillem Mudde41986024,50
Lied 613 Christus is opgestaanHans Jansen32014041.40
Lied 619 Lof zij God op de hoogste troonHans Jansen31995072,50
Lied 705 Zingt voor de HeerJan R. van Roosendaal51998012,50
Lied 670 Uw naam is troosterJac Horde32009011,40
Lied 671 Nu bidden wij H.F. Micheelsen32002012,50
Lied 671 Geef hoogste TroosterNiek Hermanides 2011011,40
Lied 671 Nu bidden wij Jac Horde32009021,40
Lied 687 Wij delen in het vuurNiek Hermanides42011021,40
Lied 713 Hij schenkt de levensademNiek Hermanides31992023,40
Lied 721 Bewaar ons, Here, bij uw woordSiegfried Reda32016051.00
Lied 725 Gij boden rond Gods troonHans Jansen32014061.40
Lied 728 De heiligen ons voorgegaanHans Jansen42014081.40
Lied 763 Zij zullen de wereld bewonenNiek Hermanides41998062,50
Lied 749 Op, waakt opH.F. Micheelsen32002032,50
Lied 749 Op waakt opWillem Mudde31986034,50
Lied 760 Gij zijt de zinWilbert Berendsen41998053,40
Lied 796 U, Here Jezus oep ik aanSiegfried Reda22016062.00
Lied 779 In de ongerepte morgenHans Jansen42013051.40
Lied 863 Nu laat ons God de HereJohann Crüger41997061,40
Lied 868 Lof zij de HeerWillem Mudde41986062,50
Lied 898 Een vaste burcht is onze GodNiek Hermanides32015011.40
Lied 899 Wat mijn God wilHugo Distler32008021,40
Lied 917 Ga in het schip zegt GijJac Horde41997111,40
Lied 941 Waarom moest ik uw stem verstaanJohannes H.E. Koch32018021,40
Lied 966 Het heil des hemels werd ons deelSiegfried Reda42016041.40
Lied 1008 Rechter in het licht verhevenNiek Hermanides31995062,50
 


motetten op bijbelplaats
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Exodus 20:11 En op de zevende dagNiek Hermanides32006021.40
Leviticus 11:1-4 En de Here sprak tot MozesJac Horde31993046.80
Leviticus 11:43-46 Bezoedelt uw leven nietHans Jansen31993034.50
Leviticus 13:1-4 De Heer sprak tot MozesGerrit Baas31993063.40
Leviticus 13:15-17 Constateert de priester wild vleesDick Troost31993052.50
Leviticus 18:1-4 Neem Aäron, en met hem zijn zonenNiek Hermanides31993024.50
Matteus 2:5 En Gij, Bethlehem, land van JudaJac Horde31996052.50
Matteus 4:9-11 Toen zeide Jezus tot hem: ga wegHans Jansen31989043.40
Matteus 4:10-11 Ga weg, SatanJac Horde41995084.50
Matteus 4:10-11 Ga weg, SatanJac Horde32000042.50
Matteüs 4:10,11 Ga weg, Satan (NBV) Jac Horde32006052.50
Matteus 8:23-27 De storm op het meerJac Horde51999122.50
Matteus 11:4-6 Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zienNiek Hermanides42005022.50
Matteus 13:30 Verzamelt eerst het onkruidJac Horde42001102.50
Matteus 15:38 Zij die gegeten haddenHans Jansen32001012.50
Matteus 18:35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doenHans Jansen31996011.40
Matteus 20:13-16 Vriend ik doe u geen onrechtJac Horde41996023.40
Matteus 21:9bJohannes Driessler32018031,50
Mattheus 22:36-40 Meester, wat is het grote gebodHans Jansen32012012.50
Marcus 1:7-8 En Hij predikte en zeideHans Jansen31988023.40
Marcus 6:41-42 En Hij nam de vijf brodenJac Horde41997093.40
Marcus 16:1-6 OpstandingsevangelieJac Horde31987034.50
Marcus 16:5-6 En toen zij in het graf gegaan warenHans Jansen31995093.40
Marcus 16:6-8 Hij zeide tot haar: weest niet ontsteldHans Jansen31996073.40
Lucas 2:9-12 En opeens stond een engel des HerenHans Jansen31994054.50
Lucas 2:15-20 En het geschiedde toen de engelenDick Troost41989034.50
Lucas 2:16-18 En zij gingen haastig en vonden Maria en JozefHans Jansen31990024.50
Lucas 7:14-15 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aanHans Jansen31991012.50
Lucas 11:9:9 Bidt, en u zal gegeven wordenJac Horde41998023.40
Lucas 14:23,24 Ga naar de wegen en de akkersJac Horde32005013.40
Lucas 21:31-33 Zo, zo moet gijHans Jansen31987023.40
Lucas 21:32,33 Voorwaar ik zeg uHans Jansen42011042.50
Lucas 24: 5-7 Waarom zoekt u de levendenNiek Hermanides42007051.40
Luacs 21:33 Hemel en aarde gaan voorbijHerman Stokmans31991031.40
Johannes 4: 13b-14 Een ieder die van dit water drinktNiek Hermanides42015022.00
Johannes 4:14-16 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeftJac Horde31997022.50
Johannes 6:14Johannes Driessler32018062.00
Johannes 6:16 Doch ik zeg u de waarheidJac Horde31987013.40
Johannes 14:23 Zo iemand mij liefheeftJac Horde31999023.40
Johannes 14:23 Wanneer iemand mij liefheeftJac Horde32006012.50
Johannes 15:26,27 Wanneer de Trooster komtNiek Hermanides4 (+orgel)2011031.40
Johannes 16:19 Voorwaar, voorwaar Ik zeg uJac Horde31993014.50
Handelingen 2:7-12 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zijHans Jansen31992012.50
Handelingen 2:1-11 En toen de Pinksterdag aanbrakHans Jansen41993004.50
2 Cor. 5:14 Want de liefde van Christus dringt onsJac Horde31997153.40
2 Cor. 6:2 Ten tijde des welbehagensJeroen de Haan32000022.50
Openbaring 12:10-12 Nu is verschenen het heil en de krachtJac Horde71999062.50
Openbaring 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemelGerrit Baas31999072.50
Openbaring 15:3b-4 Het lied van Mozes en het lied van het LamDick Troost41999042.50
Openbaring 16:5-7 En ik hoorde de engel der wateren zeggenHans Jansen31999052.50
Openbaring 17:14b Maar het Lam zal hen overwinnenNiek Hermanides41999032.50
Openbaring 21:6c Ik zal de dorstigen geven (Pinksteren)Niek Hermanides41988012.50
 


diversen
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Agnus DeiJoh. Nep. David41987052.50
Agnus Dei / LvdK 188: O Lam van GodHans Jansen41996033.40
Antifoon bij Psalm 18 (Psalm 48:10-11)Jac. Horde41994041.40
Antifoon bij Psalm 90Hans Jansen32012041.40
Antifoon bij Psalm 91Els Hermanides32000012.50
Antifoon bij Psalm 145Hans Jansen32012031.40
Antifoon voor Palmzondag; Matt. 21:9bJac. Horde31991052.50
Apostolische geloofsbelijdenis 42001022.50
Bede voor het etenHeinrich Schütz41994021.40
Geloofsbelijdenis Nicea; gregoriaans 11de eeuw 22001042.50
Gij die de tijd in handen heeft (EG 64)Siegfried Reda32017051,40
Halleluja-ritornel bij LvdK 310; orgel + gemeente/cantorijJac. Horde12004031.40
Halleluja-ritornel bij Lied 796; orgel + gemeente/cantorijJac. Horde12004021.40
Halleluja-ritornel bij Lied 675; orgel + gemeente/cantorijJac. Horde12004012.50
Heer, mijn hert is boos (Guido Gezelle)Edgar Tinel41999013.40
Hodie Christus natus estNiek Hermanides11993081.40
Introïtus Eerste PaasdagNiek Hermandes12007061.40
Introïtus over Psalm 98: 1 en 2 (excl. porto-kosten!)Willem Mudde81994079.00
Introïtuspsalm voor Kerstnacht; Psalm 1Jac. Horde31990033.40
Introïtuspsalm voor Paasnacht; Antifoon Openb. 1:18Jac. Horde31990043.40
In zand hebt gij geschreven (tekst Klaas Touwen)Jac Horde42010024,00
Kom tot ons ChristusJoh. Hus / Horde32007012.50
KyrieNiek Hermanides31990012.50
Kyrie en Groot-Gloria (Straatsburg); met (koper ad lib.)Jac. Horde31996066.80
Kyrie-canon voor 2 vrouwenstemmen (mannen ad libitum) of kinderkoor +Niek Hermanides31997083.40
Lied over LvdK 203; met ad libitumJac. Horde31994084.50
Loflied; melodie Jan van Rossum; melodie in SopraanWouter Rens42001072.50
Loflied; melodie Jan van Rossum; melodie in TenorWouter Rens42001062.50
Martelarenlied (Luther)Willem Mudde 42007031.40
Met U mijn God leg ik mij neerSeth Calvisius42008031.40
Nu deze dag ten einde gaatErnst Pepping31987041.40
Onze VaderDuruflé / Horde41997052.50
Profetenspreuk Jesaja 43:10Jac. Horde41997041.40
Psalm 10Gert Oost41998032.50
Psalm 86Henny Blom41997013.40
Psalm 145 Aller ogen wachten op U HereSiegfried Reda32016031.00
Reeds raakt het morgenlichtHans Jansen32008051.40
Psalm 145: 15,16; Aller ogen wachten op U, Here.Jean Berger41996002.50
Sanctus, Jesaja de profeet (koor + 4-stemmig koperblazers)Jac. Horde41996045.60
Reeds raakt het morgenlicht het oogHessenberg / Jansen32008051.40
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Jac Horde4 en bovenstem2017061,40
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Jeroen de Haan42017031.00
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Gerrit Baas42017041.00
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Dick Troost32017071.00
Zingend geloven 1, lied 17Hans Jansen32013021.40
Zingend geloven 1, lied 42Hans Jansen32013011.40
Zingend geloven 1, lied 44Niek Hermanides32013031.40
 


orgelbewerkingen
 titelcomponist bestelnr.prijs
De landman zoekt de halmen uitNiek Hermanides 2011071.40
Koning Nimrod was de eersteNiek Hermanides 2011061.40
Lied 344, 3 orgelverzenNiek Hermanides 2013061.40
Lied 551 Hosanna, de Heer komt voorbijNiek Hermanides42014011.00
Lied 725 Gij boden rond Gods troon Niek Hermanides42014051.00
Lied 728 De heiligen ons voorgegaanNiek Hermanides42014071.00
Lied 779, voorspel en tenorzettingNiek Hermanides 2013071.40
Lied 796, 3-stemmig orgel en twee vocale stemmen - U, Here Jezus roep ik aanSiegfried Reda 2016062.00
Lied 320 KoraalvoorspelHans Jansen 2012021.40
Lied 433 KoraalvoorspelEd Kiel 1998081.40
Lied 473 KoraalvoorspelNiek Hermanides 1997141.40
Lied 470 KoraalvoorspelHans Jansen 1992031.40
LvdK 177 Voorspel en begeleidingJac. Horde 1988032.50
LvdK 190 VoorspelJac. Horde 1988041.40
Lied 650 KoraalvoorspelNiek Hermanides 2010011.40
Psalm 86 VoorspelNiek Hermanides 1997071.40
Met trompetten en bazuinenNiek Hermanides 2008011.40
Passacaglia "Aus tiefer Not schrei ich zu Dir"Willem Mudde 1994069.00
Wie was de ware naaste Niek Hermanides 200702 1.40