Stichting


Jaarverslag Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek  2016

 
De Werkgroep bestond in 2016 uit:
Pieter Geleijns (wnd. voorzitter en penningmeester)
Hans Jansen (secretaris)
Els Hermanides (contact koren)
Gaby Hulsen (contact jongeren)
Drs. Perla Akerboom-Roelofs (lid)
Tymen Jan Bronda (lid)
Gert Scholten (lid)
 
De werkgroep vergaderde drie keer, telkens in de Lutherse Kerk in Utrecht. Gert Scholten trad toe als lid van het bestuur, ook werd hij lid van de redactie van Musica Sacra. Naast de reguliere voorbereidingen werd er overleg gepleegd over het nieuw te schrijven Luther-lied en de kerkmuzikale estafette in 2017. Femke Akerboom werd als externe kracht aangetrokken om de publiciteit rondom de Werkgroepactiviteiten te verzorgen.
 
Na de geslaagde herstart van de Jeugdmuziekdagen in 2015, hadden zich in 2016 liefst zeventien kinderen aangemeld. De staf, bestaande uit Maria en Pieta van Twist, zorgden weer voor een perfecte organisatie. Dirigenten Els Hermanides en Lydia Lieftink hadden muziek uitgezocht rondom het thema ‘De Schepping’, het resultaat mocht er zijn. Op zaterdagmiddag 7 mei was de zeer goed bezochte afsluiting (Vesper) in de Lutherse Kerk in Apeldoorn.
 
De 66ste Werkweek vond plaats van 25 tot 31 juli in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen van Denekamp. Onder leiding van Hans Jansen en Tymen Jan Bronda werd o.a. muziek ingestudeerd van de ‘jubilerende’ componisten Cypriano de Rore (1516-1565), Max Reger (1873-1916), Siegfried Reda (1916-1968) en muziek van de familie Bach. Hans Jansen voerde het 2e en 3e deel uit van de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz, in 2017 (Lutherjaar) zal dit werk in zijn geheel worden uitgevoerd. Op zaterdagmiddag was er een openbare generale repetitie in de kapel van Huize Elisabeth, op zondagmorgen 31 juli werd meegewerkt aan de eredienst in de Grote Kerk in Almelo. Het slotuitvoering vond plaats in de fraaie en zeer goed gevulde Dorpskerk in Wilp. Zowel de dagelijkse getijdendiensten als de afsluitende Vesper op zondagmiddag werden geleid door Drs. Perla Akerboom-Roelofs. Er waren 42 deelnemers.
 
De Kerkkorendagwerd dit jaar onder leiding van Els Hermanides en Hans Jansen
op 1 oktober gehouden in de Lutherse Kerk in Nijmegen. Tijdens deze Kerkkorendag werd door het Luthers Projectkoor de eerste bundel met motetten gepresenteerd van de begin 2015 overleden Niek Hermanides. De afsluitende Evensong vond plaats in de monumentale Stevenskerk waar werd samengewerkt met Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt. Naast twee motetten van Niek Hermanides werden het Magnificat van Johann Pachelbel, psalm 42 van Felix Mendelssohn-Bartholdy en enkele eenvoudige liedzettingen uitgevoerd. Voorgangers in de Evensong waren ds. Perla Akerboom-Roelofs en ds. Henk Gols. Er waren 32 deelnemers.
 
Voorafgaande aan de repetities van de Kerkkorendag was op 1 oktober de gecombineerde vergadering van de ‘Contactsamenkomst van de koren’ en het ‘Convent voor kerkmusici’ gepland. Helaas was de opkomst gering en zal binnen het bestuur bekeken worden op welke wijze een vervolg gegeven kan worden aan deze bijeenkomsten.
 
Ons tijdschriftMusica Sacra verscheen drie maal (januari, juni, september) met in totaal 81 bladzijden. In de artikelenreeks  ‘De vernieuwing van de kerkmuziek in de 20ste eeuw’ werd aandacht besteed aan de ‘jubilerende’ componisten kerkmusici Max Reger (1873-1916) en Siegfried Reda (1916-1968). Verder, als aanloop naar het grote Lutherjaar 2017, een artikel over Seth Calvisius, Luthers kerkmusicus en wetenschapper in een tijd van verandering. Daarnaast
verschenen muziekbijlagen, besprekingen van interessante uitgaven, aankondigingen en verslagen. Er was veel belangstelling voor de muziekuitgaven van de werkgroep.
 
Onze website (www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl) werd weer veel bezocht. Bestellingen van muziekuitgaven en aanmeldingen voor onze activiteiten werden vooral via dit medium gedaan. Ook werd geregeld advies gevraagd over kerkmuzikale en liturgische zaken.
 
Den Haag, februari 2017
Hans Jansen (secretaris)
 
Appendix - Uit het werkveld
 
Op 23 januari hield Hans Jansen in de Oud-Katholieke Kerk in Schiedam een verhaal over de Lutherse kerkmuziek tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Oud-Katholieke Organistenvereniging. 
 
Van 15 t/m 18 september vond in Den Haag het Internationale Heinrich Schütz Festival plaats, waaraan werd meegewerkt door het Haags Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hans Jansen. Centraal stonden de componisten Heinrich Schütz, Max Reger en Siegfried Reda.
 
Op 21 september promoveerde Domorganist Jan Hage op zijn dissertatie over de rol van Willem Mudde in de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging van de vorige eeuw: ‘Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld’.
 
Ds. Perla Akerboom-Roelofs vertegenwoordigde van 22 t/m 26 september de Werkgroep tijdens de EKEK-conferentie in Logumkloster in Denemarken.
 
Tijdens de Kerkkorendag op 1 oktober verscheen de eerste in een reeks bundels met composities van Niek Hermanides.
 
Op 15 oktober overleed op 63-jarige leeftijd de kerkmusicus Klaas Veltman, verbonden aan de Lutherse Andreaskerk in Rotterdam. Hij genoot landelijke bekendheid als orgelmaker.
 
Op 22 oktober werd het Van Oeckelen-orgel van de Lutherse Kerk in Delft weer in gebruik genomen. Hiermee werd de eerste fase van de restauratie afgesloten (windladen Hoofdwerk en Pedaal), in 2017 hoopt Orgelmakerij Reil de tweede fase te kunnen aanvangen (herstel Bovenwerk en revisie van de tongwerken).
 
Op 30 oktober werkte het Luthers Projectkoor mee aan de jaarlijkse gedachtenisdienst in de Laurenskerk in Rotterdam.
 
Op 31 oktober vond in de Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam de officiële opening plaats van het Lutherjaar. Hier werd het nieuwe Lutherlied (tekst Andries Govaart, melodie Jac Horde) ten doop gehouden.
 
In het weekend van 12 en 13 november naam Hans Jansen afscheid als cantor van de Haagse Kloosterkerk. Liefst 34 jaar heeft hij de ruimte gekregen om de Lutherse kerkmuziek binnen de Kloosterkerkgemeente tot leven te laten komen.
 
Op 25 november werd het gerestaureerde Bätz-orgel van de Lutherse Kerk van Amersfoort gepresenteerd. Alle onderdelen zijn door orgelbouwer Flentrop nagekeken en gerestaureerd.
 
Na de zomervakantie is in de Lutherse kerk in Zierikzee een kleine schola cantorum opgericht. Jac Horde heeft de leiding. Doelstelling is het ondersteunen van de gemeente in de liturgieviering.
In het najaar ging de gemeenschappelijke website van het ´Huis van de Kerkmuziek´ online, de koepel van alle participerende kerkmuziekorganisaties die het ‘Huis van de Kerkmuziek’ vormen, waaronder de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Op deze website wordt een databank ingericht waarop de muziekuitgaven en de activiteiten van de participanten wordt vermeld.

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015