Stichting


Jaarverslag Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek  2017

 
De Werkgroep bestond in 2017 uit:
Pieter Geleijns (wnd. voorzitter en penningmeester)
Hans Jansen (secretaris)
Els Hermanides (contact koren)
Gaby Hulsen (contact jongeren)
Drs. Perla Akerboom-Roelofs (lid)
Tymen Jan Bronda (lid)
Gert Scholten (lid)
 
Medewerkers voor specifieke activiteiten:
Ineke van der Veen (contact Werkweek)
Pieta van Twist en Maria van Twist (contact Jeugdmuziekdagen)
Femke Akerboom (contact PR)
 
Op 11 januari overleed ons erelid en oud-voorzitter Hans Seinstra. In het januarinummer van Musica Sacra (nr. 87) verscheen een uitgebreid in memoriam. De dankdienst vond plaats in de Lutherse Kerk in Delft, een dienst die door Hans tot in alle details was voorbereid.
 
De werkgroep vergaderde drie keer in de Lutherse Kerk in Utrecht. Naast de reguliere voorbereidingen werd er telkens veel aandacht besteed aan de extra feestelijke invullingen i.v.m. het grote Lutherjaar 2017.
 
Na de geslaagde herstart van de Jeugdmuziekdagen in 2015, hadden zich in 2017 liefst 24 kinderen aangemeld. De staf, bestaande uit Maria en Pieta van Twist, zorgde weer voor een perfecte organisatie. Dirigenten Els Hermanides en Lydia Lieftink hadden muziek uitgezocht rondom het thema ‘De Wittenbergse nachtegaal’, veel liederen van Luther kwamen in allerlei bewerkingen tot leven. Op zaterdagmiddag 27 mei was de afsluiting (Vesper) in de Lutherse Kerk in Zwolle, Gert Scholten was de liturg. De kerk was tot de laatste plaats bezet.
 
De 67ste Werkweek vond plaats van 24 t/m 29 juli in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen van Denekamp. Onder leiding van Hans Jansen en Tymen Jan Bronda werd muziek ingestudeerd rondom het thema ‘Luther en de kerkmuziek’. O.a. de ‘Musikalische Exequien’ van Heinrich Schütz (met veel Lutherliederen) werd integraal uitgevoerd m.m.v. solisten en instrumentalisten, van J.S. Bach klonk de fuga uit het motet ‘Der Geist hilft unsre Schwachheit auf’. Daarnaast stond muziek van William Byrd, J.P. Sweelinck en Felix Mendelssohn-Bartholdy op het programma.
Op zaterdagmiddag was er een openbare generale repetitie in de kapel van Huize Elisabeth, op zondagmorgen 29 juli werd meegewerkt aan de eredienst in de Grote Kerk in Almelo. De zeer geslaagde slotuitvoering vond plaats in de Dorpskerk in Wilp. Zowel de dagelijkse getijdendiensten als de afsluitende Vesper op zondagmiddag werden geleid door Drs. Perla Akerboom-Roelofs. Er waren in totaal 43 deelnemers.
 
De Kerkkorendagwerd dit jaar onder leiding van Els Hermanides en Hans Jansen
op 14 oktober gehouden in de Lutherse Kerk in Utrecht. In het kader van het Lutherjaar was een aantal kinderen van de Jeugdmuziekdagen aanwezig en waren ook deelnemers van de werkweek uitgenodigd. Daarnaast hadden een aantal geïnteresseerden van buiten de Lutherse kerkmuzikale wereld de weg naar de Hamburgerstraat gevonden, in totaal een verblijdende opkomst van ca. 70 zangers. Centraal stonden de nieuwe vertalingen van alle 37 Lutherliederen, die door de Commissie Liturgie en Kerkmuziek zullen worden uitgegeven. Zo klonk o.a. ‘Er is een maagd die ik bemin’, ‘God moge ons genadig zijn’ en ‘In blijde vrede ga ik heen’. Ook het ‘Lutherlied 2017’ werd in aanwezigheid van componist Jac Horde gezongen.
Voorganger in de afsluitende Vesper was ds. Perla Akerboom-Roelofs.
 
Ons tijdschriftMusica Sacra verscheen drie maal (januari, juli, december) met in totaal 94 bladzijden. In de artikelenreeks  ‘De vernieuwing van de kerkmuziek in de 20ste eeuw’ werd nog aandacht besteed aan de in 2016 ‘jubilerende’ componisten Max Reger (Jeroen de Haan) en Siegfried Reda (Roman Summereder) en ging Hans Jansen in op één van de pijlers van de kerkmuziekvernieuwing: de ‘Lutherrenaissance’. Daarnaast besprak Hans Jansen uitvoerig het proefschrift van Jan Hage over leven en werk van Willem Mudde (Muziek als Missie – Een luthers geluid in een calvinistische wereld). Verder verschenen muziekbijlagen, besprekingen van interessante uitgaven, aankondigingen en verslagen. Er was weer belangstelling voor de muziekuitgaven van de werkgroep.
 
Onze website (www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl) werd regelmatig bezocht. Bestellingen van muziekuitgaven en aanmeldingen voor onze activiteiten werden vooral via dit medium gedaan. Ook werd geregeld advies gevraagd over kerkmuzikale en liturgische zaken.
 
Den Haag, maart 2018
Hans Jansen (secretaris)
 
Appendix - Uit het werkveld
 
Femke Akerboom verzamelde alle landelijke kerkmuzikale activiteiten met betrekking tot het Lutherjaar en maakte een totaaloverzicht. Deze kerkmuziekestafette werd geplaatst in Musica Sacra en op de website.
 
Per 5 maart werd Niels-Jan van den Hoek benoemd als opvolger van Klaas Veltman als organist van de Lutherse Andreaskerk in Rotterdam.
 
Op 1 april werd Sander van den Houten benoemd tot organist van de Lutherse Kerk in Den Haag, hij volgt Aart Bergwerff op die daar meer dan 25 jaar organist is geweest.
 
Eind april ontving ons oud werkgroeplid Inez Reij een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau), o.a. voor haar zo trouwe inzet voor de Werkgroep gedurende de periode 1973-2015.
 
Op 7 oktober hield Gert Scholten in de Lutherse Kerk in Leiden tijdens de 3e Leidse Kerkmuziekdag een lezing over ‘Luther en de Kerkmuziek’.
 
Op 31 oktober werd tijdens het openingsconcert van het Schnitgerfestival 2017 het gerestaureerde Schnitgerorgel van de Lutherse Kerk in Groningen opgeleverd.
 
In het weekend van 1 t/m 3 december werd het Bätzorgel in de Maarten Lutherkerk in Paramaribo na een grondige restauratie weer in gebruik genomen.
 
Op 10 december werd de Lutherse Kerk in Utrecht verrijkt met een kistorgel (Klop, 1999).
 
Jeroen de Haan werd in het najaar als opvolger van Gerrit Baas benoemd tot pre-adviseur kerkmuziek van de Lutherse Synode.
 
Ed Kiel vierde in het najaar dat hij 40 jaar geleden zijn organistenloopbaan begon.
 
Het Luthers Projectkoor was in dit Lutherjaar tijdens concerten, kerkdiensten en symposia te horen in Nijmegen, Oegstgeest, Kethel, Groningen, Schiedam, Leiden, Rotterdam, Willemstad en Utrecht.
 
 
 

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015