Verantwoording Jahrkreis


Verantwoording vertaling Der Jahrkreis 
Hugo Distler (1908-1942)
 

Bij het plaatsen van de Nederlandse Liedboekvertaling is zo min mogelijk ingegrepen in de muzieknotatie van Hugo Distler. Distler zelf laat ook niet altijd de woordaccenten met de metrische accenten samenvallen, als dat in het Duits het geval was hebben we dat altijd zo laten staan, in een aantal gevallen hebben we alleen bij al te storende discrepantie tussen woord- en muziekaccent wel ingegrepen in de tekstplaatsing.
 

Lied 116 - Daar komt een schip geladen (blz. 1)
Melodie: Catholische Geistliche Gesänge,Keulen 1608
Tekst: Daniël Sudermann (1530-1631)
Vrij naar Johannes Tauler (1294-1361)
Vertaling: B.J. Aris (1899-1947)
Geen opmerkingen


Lied 120 - Heft op uw hoofden, poorten wijd (blz. 2)
Melodie: Freylinghausen’s Geistreiches Gesang-Buch 1704
Tekst: naar Georg Weissel (1590-1635)
Vertaling: E.L. Smelik (1900-1985)
1e systeem 2e maat sopraan: komma verwijderd
1e systeem 4e maat alt: komma verwijderd
1e systeem 4e maat bas: komma verwijderdLied 122 - Kom tot ons, de wereld wacht (blz. 4)
Melodie: Enchiridion Oder eyn Handbuchlein, Erfurt 1524
Tekst: Martin Luther (1483-1546)
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
1e systeem: opmaat vervangen door volledige maat, in maat 7 volgt de vertaling weer de originele maatindeling
1e systeem 3e maat sopraan: melisme bij ‘Heiden’ verschoven naar ‘wereld’
1e systeem 2e en 3e maat alt: melismes bij ‘ons de wereld wacht’ verschoven
2e systeem 1e maat alt: melismes bij ‘kom in’ verschoven
3e systeem 5e maat alt: melisme bij ‘Maria’s kind’ verschoven,
3e systeem 6e maat alt: toegevoegd ‘Gods kind’Lied 126 - Verwacht de komst des Heren (blz. 5)
Melodie: 16e eeuw / Scheidt’s Tabulatur-Bucg 1650
Tekst: Valentin Thilo (1607-1662)
Vertaling: Ad den Besten (geb. 1923)
3e systeem (blz. 6) 2e maat sopraan: komma verwijderd
3e systeem (blz. 6) 2e maat alt: komma verwijderd
3e systeem (blz. 6) 2e maat bas: komma verwijderdLied 128 - Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer (blz. 7)
Melodie: Rheinfelsisches Gesangbuch, Augsburg 1666
Tekst: Friedrich von Spee (1591-1635)
Vertaling: Ad den Besten (geb. 1923)
1e systeem 4e maat 1e sopraan: 6/4 maat vervangen door twee 3/4 maten
2e systeem 4e maat alt: twee 3/4 maten vervangen door 6/4 maat
3e systeem 2e maat 2e sopraan: 3/4 en 2/4 maten vervangen door 5/4 maat
3e systeem 2e maat alt: 3/4 en 2/4 maten vervangen door 5/4 maatLied 147 - Looft God, gij christnen, maakt Hem groot (blz. 8)
Melodie: Nikolaus Hermann 1554
Tekst: Nikolaus Hermann (1500-1561)
Vertaling: C.B. Burger (1897-1983)
Geen opmerkingen


Lied 156 - Van 't vroeglicht van de dageraad (blz. 10)
Melodie: Middeleeuws / Enchiridion Oder eyn Handbuchlein, Erfurt 1524
Tekst: Caelius Sedulius (ca. 450)
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
1e systeem (blz. 11) sopraan: bij ‘kind’ twee kwartnoten vervangen door een halve noot
2e systeem (blz. 11) sopraan: melisme bij ‘onze Heer’ verschovenLied 157 - Hoe helder staat de morgenster (blz. 11)
Melodie: Philipp Nicolai 1599
Tekst: Philipp Nicolai (1556-1608)
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
3e systeem (blz. 12) 2e maat sopraan: melisme bij ‘vorstelijk’ verschoven


Lied 187 - Daar gaat een lam en draagt de schuld (blz. 13)
Melodie: Teutsch Kirchenamt, Straatsburg 1525
Tekst: Paul Gerhardt (1607-1676)
Vertaling: Ad den Besten (geb. 1923)
1e systeem (blz. 14) 1e maat 2e sopraan: melisme bij ‘misdeden’ verschoven
1e systeem (blz. 14) 3e maat 2e sopraan: melisme bij ‘misdeden’ verschoven
3e systeem (blz. 13) 3e maat alt: melisme bij ‘misdeden’ verschovenLied 200 - Heerlijk verschenen is de dag (blz. 16)
Melodie: Die Sontags Evangelia, Wittenberg 1560
Tekst: Nikolaus Hermann (1500-1561)
Vertaling: W.J. van der Molen (1923-2002)
Geen opmerkingen


Lied 208 - De Heer is waarlijk opgestaan (blz. 17)
Melodie: 14e eeuw / Melchior Vulpius 1609
Tekst: Naar een oude Duitse bewerking van Surrexit Chritus hodie
Vertaling: Hans Hugo Rapparlié (1909-1987)
Geen opmerkingen


Lied 216 - Laat groot en klein nu vrolijk zijn (blz. 18)
Melodie: Genève 1551 / Kirchengesang, Praag? 1566
Tekst: Georg Vetter (1536-1599)
Vertaling: Ad den Besten (geb. 1923)
2e systeem (blz 19) 4e maat 2e sopraan: 2 achtste noten i.p.v. kwartnoot bij ‘de Vader heeft zijn Zoon’
3e systeem (blz 19) 2e maat 2e sopraan: melisme bij ‘doen verrijzen’ verschovenLied 239 - Kom Schepper God, o Heilge Geest (blz. 21)
Melodie: Vroegmiddeleeuws / Geistliche Lieder auff’s new gebessert, Wittenberg 1533
Tekst: Martin Luther (1483-1546)
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
2e systeem 2e maat bas: overbinding vervangen door twee losse kwartnoten
3e systeem 1e maat bas: 2e tel (kwartnoot) vervangen door twee achtste noten
3e systeem 1e maat bas: 3e tel (halve noot) vervangen door twee kwartnotenLied 241 - Nu bidden wij de Heilige Geest (blz. 22)
Melodie: 13e eeuw / lezing EKG (1950)
Tekst: Martin Luther (1483-1546)
Vertaling: Ad den Besten (geb. 1923)
3e systeem 2e maat 2e sopraan: 3e tel (halve noot) vervangen door twee kwartnoten


Lied 254 - God in den hoog’ alleen zij eer (blz. 23)
Melodie: Geistliche Lieder auff’s neu gebessert und gemehrt, Leipzig 1539
Tekst: Nikolaus Decius (ca. 1485 – ca. 1564)
Vertaling: Dirk Christiaan Meyer Jr. (1839-1908)
Bewerking: Jan Wit (1914-1980)
1e systeem opmaat sopraan: 2e kwartnoot vervangen door twee achtste noten
1e systeem opmaat alt: 2e kwartnoot vervangen door twee achtste noten
1e systeem 1e maat bas: 2e kwart vervangen door twee achtste noten (idem bij herhaling)
1e systeem 2e maat sopraan: eerste twee kwarten vervangen door halve noot bij ‘hoog’’
1e systeem 2e maat alt: melisme bij ‘alleen’ verschoven
2e systeem 1e maat sopraan: melisme bij ‘zijn genade’ verschoven
(idem bij herhaling)
2e systeem 1e maat alt: melisme bij ‘zijn genade’ verschoven
(idem bij herhaling)Jezus Christus onze Heiland (blz 24)
Bron: Cantionale (1980, Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, blz. 175)
Melodie: Naar ‘Jesus nostra salus’ / 14 eeuw Johannes Hus (1369-1415)
Vertaling P. Boendermaker (1893-1977)
In 3e tekstregel toegevoegd ‘bitter’, zoals in origineel.


Lied 19 - Uit angst en nood stijgt mijn gebed (blz. 26)
Melodie: Walter’s Geystliche gesangk Buchleyn, Wittenberg 1524
Tekst: Jan Wit (1914-1980)
Geen opmerkingen


Lied 48 - O onze Vader, trouwe Heer (Blz. 28)
Melodie: Geistliche Lieder auff’s neu gebessert und gemehrt, Leipzig 1539
Tekst: Martin Luther (1483-1546)
Vertaling: Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
3e systeem 3e maat alle partijen: 2 halve noten vervangen door hele noot


Lied 310 - Bewaar ons Here bij Uw woord (blz. 30)
Melodie: Geistliche Lieder, Wittenberg 1543
Tekst: Martin Luther (1483-1546)
Vertaling: Vertaling P. Boendermaker (1893-1977)
1e systeem 2e maat alt: melisme ingekort bij ‘betoom’
2e systeem 1e maat alt: melisme toegevoegd bij ‘roof’
3e systeem 1e maat sopraan: 2e tel halve noot vervangen door 2 kwartnoten
3e systeem 1e maat alt: 2e tel halve noot vervangen door 2 kwartnoten
3e systeem 1e maat bas: 2e tel kwartnoot vervangen door twee achtste noten
3e systeem 2e maat sopraan: melisme bij ‘uw’ toegevoegd
3e systeem 2e maat alt: tekstplaatsing gewijzigd bij ‘hoge troon’
3e systeem 2e maat bas: 3e en 4e tel twee kwartnoten vervangen door vier achtste notenLied 344 - Het heil des hemels werd ons deel (blz. 31)
Melodie: 15e eeuw / lezing EKG 1950
Tekst: Ad den Besten (geb. 1923) / vrij naar Paul Speratus
2e systeem (blz. 34) 1e maat sopraan: 3e tel kwartnoot vervangen door twee achtsten
2e systeem (blz. 34) 1e maat sopraan: 4e tel twee achtste noten vervangen door kwartnoot
2e systeem (blz 34) 2e maat alt: 1e tel kwartnoot vervangen door kwartnoot met punt
2e systeem (blz 34) 2e maat bas: 3e tel kwartnoot vervangen door kwartnoot met puntLied 368 - Als God ons huis zijn gunst onthoudt (blz. 35)
Melodie: Geistliche Lieder auff’s new gebessert, Wittenberg 1533
Tekst: Ad den Besten (geb. 1923)
3e systeem 1e maat 2e sopraan: 3e tel melisme op ‘met’


Lied 384 - Verzonken is het licht (blz. 36)
Melodie: Melchior Vulpius 1609
Tekst: Nikolaus Hermann (1500-1561)
Vertaling: W.J. van der Molen (1923
1e systeem (blz 37) 1e maat alt: op 3e tel twee achtste noten vervangen door kwartnoot
2e systeem (blz 37) 2e maat sopraan: 2e tel halve noot vervangen door twee kwartnotenLied 403 - Wat mijn God wil, geschied’ altijd (blz. 38)
Melodie: Claude de Sermisy 1529
Tekst: Albrecht, Herzog von Preussen (1490-1568)
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt (1920-1995)
1e systeem 2e maat sopraan: 1e tel kwartnoot vervangen door twee achtste noten