Kerkkorendag

Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 25 en 40 zangers van Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in de eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

Dit najaar zal de Kerkkorendag plaatsvinden op zaterdag 26 november in de Grote of St. Janskerk in Schiedam. 

De keuze voor Schiedam werd ingegeven door de feestelijke omstandigheid dat Hans Jansen (secretaris van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek) dit najaar zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus viert. Sinds 2017 werkt hij, na sluiting van de Lutherse Kerk in Schiedam, met zijn Schiedamse cantorij mee aan de diensten in de Grote of St. Janskerk. Vanaf dat moment is deze kerk met zijn prachtige akoestiek de thuisbasis van cantorij ‘Sursum Corda’.Ook voor deze Kerkkorendag zijn weer in breder verband zangers van harte werlkom!

Om 10.00 uur staat koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint de repetitie.

De dagindeling is als volgt:

10.30 uur – 12.45 uur repetitie
12.45 uur – 13.30 uur middagpauze (lunch zelf meenemen)
13.30 uur – 15.30 uur repetitie
16.00 uur – afsluitende Vesper

De dag zal geleid worden door Els Hermanides en Hans Jansen, het orgel wordt bespeeld door Ed Kiel, organist in Nijkerk. Voorganger in de Vesper is ds. Erwin de Fouw. Aanmelding via   of via https://luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/

Indien gewenst kan de muziek van tevoren worden opgestuurd.

 

© 2020 - 2023 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.