Kerkkorendag

Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 25 en 40 zangers van Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in de eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

Dit najaar zal de Kerkkorendag plaatsvinden op zaterdag 30 september in de voormalige Lutherse Kerk Swaen (Voorhaven 135) in Edam. Er zal muziek worden gezongen rondom de ‘Dag van Michaël en alle Engelen’ en de 17e zondag na Trinitatis. Het koor zal onder leiding staan van Els Hermanides en Hans Jansen. Liturg is ds. Charlotte Kremer-Elzinga. Organist is Ed Kiel.  

Om 10.00 uur staat koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint de repetitie.

De dagindeling is als volgt:

10.30 uur – 12.45 uur repetitie
12.45 uur – 13.30 uur middagpauze (lunch zelf meenemen)
13.30 uur – 15.30 uur repetitie
16.00 uur – afsluitende Vesper

Aanmelding via   of via https://luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/

Indien gewenst kan de muziek van tevoren worden opgestuurd.

 

© 2020 - 2023 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.