Kerkkorendag

Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 25 en 40 zangers van Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in de eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

Dit najaar zal de Kerkkorendag plaatsvinden op zaterdag 28 september in de Lutherse Kerk (Sint-Joostkapel) in Gouda, Lange Gouwe 134.  De muziek wordt uitgezocht rondom de 18e zondag na Trinitatis. Het koor zal ook dit jaar weer onder leiding staan van Els Hermanides en Hans Jansen.  Meer informatie volgt spoedig.

Om 10.00 uur staat koffie en thee klaar, om 10.30 uur begint de repetitie.

De dagindeling is als volgt:

10.30 uur – 12.45 uur repetitie
12.45 uur – 13.30 uur middagpauze (lunch zelf meenemen)
13.30 uur – 15.30 uur repetitie
16.00 uur – afsluitende Vesper

Aanmelding via   of via https://luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/

Indien gewenst kan de muziek van tevoren worden opgestuurd.

 

© 2020 - 2024 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.