Kerkkorendag

Jaarlijks vindt in een Lutherse gemeente een Kerkkorendag plaats waar tussen de 25 en 40 zangers van Lutherse koren en cantorijen bij elkaar komen. Op een zaterdag wordt 's ochtends en 's middags muziek ingestudeerd die aan het eind van de dag in een afsluitende Vesper een plaats krijgt. Zoveel mogelijk wordt muziek uitgekozen die in de betreffende tijd van het kerkelijk jaar ook in de eigen gemeente gezongen kan worden.
Eén of twee stukken zijn groter van opzet zodat ook de wat meer-eisende kerkmuziek aan bod komt.

De Kerkkorendag op zaterdag 24 oktober in de Lutherse Kerk in Dordrecht is dit jaar vanwege de Coronacrisis niet doorgegaan. Voor 2021 is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

© 2020 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.