Contactsamenkomsten voor de koren

Eens per jaar komen de vertegenwoordigers van de Lutherse koren en cantorijen bij elkaar om algemene zaken door te spreken en om meer specifiek plannen te maken naar de toekomst toe, zoals de plaats en muzikale invulling van de komende Kerkkorendag. De jaarverslagen van de koren nemen altijd een belangrijke plaats in. De stimulerende werking die hiervan uitgaat is niet gering.