Contactsamenkomsten voor de koren

Eens per jaar komen de vertegenwoordigers van de Lutherse koren en cantorijen bij elkaar om algemene zaken door te spreken en om meer specifiek plannen te maken naar de toekomst toe, zoals de plaats en muzikale invulling van de komende Kerkkorendag. De jaarverslagen van de koren nemen altijd een belangrijke plaats in. De stimulerende werking die hiervan uitgaat is niet gering.

Voor 2023 is nog geen datum vastgesteld.

© 2020 - 2023 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.