Bestelling muziekuitgaven

De composities zijn ondergebracht in zes rubrieken. Composities zijn te bestellen via het formulier op de pagina Contact. Bij aflevering is een factuur ingevoegd.
Na aanschaf van 1 exemplaar is het toegestaan om de compositie(s) voor eigen gebruik te fotokopiëren.

Luthers Motettenboek

De bundel kan voor € 19,90 besteld worden bij:

SLUB
Lutherse Burgwal 7
2512 CB Den Haag
070-364 80 94
slubdenhaag@hetnet.nl

Bekijk de inhoud

Delfts Cantorijboek
(Motetten Nieuwe Bijbelvertaling) - Jac Horde


Deze bundel met 30 evangeliemotetten op teksten van de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen in maart 2008 ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Jac Horde. Deze bundel kan voor € 10,00 worden besteld bij de SLUB: jorenreichel@luthersamsterdam.nl

Bekijk de inhoud

 

 Bundels
 titel componist stemmen      prijs
 Band I   - Evangeliemotetten  (inhoud)  Niek Hermanides       4    8,00
 Band II  - Acht liedzettingen (inhoud)  Niek Hermanides  4    8,00
 Band III - Antifonen en psalmbewerkingen (inhoud)  Niek Hermanides  4    8,00
 Band IV - Orgelvoorspelen en instrumentale bewerkingen (inhoud)       Niek Hermanides          3-6    8,00
 Getijdenboekje: Metten, Vespers, Completen          Gregoriaans  1    4,50
 Delfts Cantorijboek (inhoud)  Jac Horde  3  10,00
 Der Jahrkreis (24 koorzettingen vertaald) (inhoud)  Hugo Distler  3  15,00
 Tien Liedmotetten uit het Liedboek voor de Kerken (inhoud)  Hans Jansen  4  10,00
 26 Antifonen bij de introïtuspsalmen (inhoud)  Hans Jansen  4    9,50

 

 

 Liedbewerkingen Liedboek voor de kerken
 liednummer          eerste regel  stemmen       componist   bestelnr.   prijs
 LvdK   36    Ik zal, zo spreekt de Here  3     Jac Horde      199712                2,50  
 LvdK 158    Christus, met eer gekroonde  3 Hans Jansen  200505  1,40
 LvdK 168    O Jezus Christus licht ze bij  3 Hans Jansen  200506  1,40
 LvdK 170      Meester men zoekt U wijd en zijd  3 Hans Jansen  200504  1,40
 LvdK 182    Jezus, leven van mijn leven  4 Willem Mudde  198602  4,50
 LvdK 187    Daar gaat een lam  3 Jac Horde      199716  1,40
 LvdK 187    Daar gaat een lam  2 Hans Jansen  200804  2,50
 LvdK 204    Zonder zonde is Hij geboren  3 Adalbert Schütz       201004  1,40
 LvdK 253    O Lux, beata Trinitatis  3 Jac Horde      198902  1,40
 LvdK 274    O Jezus wees ter plaatse  3 Hans Jansen  199102  1,40
 LvdK 310    Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort  3 Ernst Pepping  199403  3,40
 LvdK 310    Bewaar ons, Here, bij uw woord  3 Siegfried Reda  201605  1,00
 LvdK 316     Dankt dem Herrn heut und allezeit      3 Jac Horde      200404  1,40
 LvdK 345    Jezus meester aller dingen  4 Jac Horde      199913  2,50
 LvdK 402    Verheugt u christenen, tesaam!  3 Willem Mudde  198601  2,50
 LvdK 416    Gelukkig is het land  4 Jac Horde      199501  3,40
 LvdK 417    Hoe groot, o Heer  4 Jac Horde      199502  2,50
 LvdK 449    God enkel licht (even verzen)  4 Willem Mudde  198604  2,50
 LvdK 449    God enkel licht (oneven verzen)  4 Willem Mudde  198605  2,50
 LvdK 462    Ontwaak, gij die slaapt en sta op   4 Willem Mudde  198607  3,40

 

 

 Liedbewerkingen Liedboek 2013
liednummer  eerste regel componist  stemmen    bestelnr.    prijs
Lied 225            Zingen wij van harte zeer  Adalbert Schütz  4  201005            1,40 
Lied 225   Zingen wij van harte zeer  Johannes Driessler   3  201804  1,00
Lied 341   Wij geloven allen in één God  Jac Horde  3  199401  2,50
Lied 344   Wij geloven één voor één    Hans Jansen  4  201304  1,40
Lied 375   God zij gezegend  Johannes H.E. Koch   3  201801  1,40
Lied 379     Breek ons Heer het brood   H.F. Micheelsen   3  200202  2,50
Lied 433  Kom tot ons de wereld wacht  Niek Hermanides  2  200604  1,40
Lied 435  Hef op uw hoofden, poorten wijd! (vers 3)          Heinrich Poos  2  202005  2,00
Lied 435  Hef op uw hoofden, poorten wijd! (vers 1   Heinrich Poos  3  202004  2,50
Lied 437   Kom tot ons scheur  Hans Jansen  3  201105  1,40
Lied 438  God lof! Nu is gekomen (1 en 3)  Niek Hermanides  3  199503  2,50
Lied 438   God lof! Nu is gekomen (1)  Niek Hermanides  4  199504  2,50
Lied 438   God lof! Nu is gekomen (3)  Niek Hermanides  4  199504  2,50
Lied 439  Bereid dan voor zijn voeten  Niek Hermanides  3  199104  1,40
Lied 448   Het volk dat wandelt in het duister  Frits Mehrtens  3  199307  1,40
Lied 454   De mensen die gaan in het duister  Sebastiaan 't Hart  1-3  201308  2.00
Lied 470  U Jezus Christus loven wij  Hans Jansen  3  199204  1,40
Lied 470   U Jezus Christus loven wij  Walter von Forster  3  201503  1,40
Lied 473  Er is een roos ontloken  Hans Jansen  3  199713  2,50
Lied 488   In den beginne  Johannes Driessler  3  201805  1,00
Lied 497   Maria ging op reis  Sebastiaan 't Hart  2-3  201309  2,00
Lied 518   Hoe helder staat de morgenster  Willem Mudde  3  200905  2,00
Lied 519  Gij die de ster van David zijt  Hans Jansen  3  200503  1,40
Lied 547   Met de boom des levens  Niek Hermanides  4  199510  2,50
Lied 551  Hosanna, de Heer komt voorbij  Hans Jansen  4  201402  1,40
Lied 559  Gij die ver voor ons uit  Hans Jansen  3  201602  1,40
Lied 575   Jezus, leven van mijn leven  Willem Mudde  4  198602  4,50
Lied 613  Christus is opgestaan  Hans Jansen  3  201404  1,40
Lied 619   Lof zij God op de hoogste troon  Hans Jansen  3  199507  2,50
Lied 705  Zingt voor de Heer  Jan R. van Roosendaal           5  199801  2,50
Lied 670   Uw naam is trooster  Jac Horde  3  200901  1,40
Lied 671  Nu bidden wij  H.F. Micheelsen  3  200201  2,50
Lied 671  Geef hoogste Trooster  Niek Hermanides  3  201101  1,40
Lied 671   Nu bidden wij  Jac Horde  3  200902  1,40
Lied 687  Wij delen in het vuur  Niek Hermanides  4  201102  1,40
Lied 713  Hij schenkt de levensadem  Niek Hermanides  3  199202  3,40
Lied 721   Bewaar ons, Here, bij uw woord  Siegfried Reda  3  201605  1.00
Lied 725   Gij boden rond Gods troon  Hans Jansen  3  201406  1,40
Lied 728   De heiligen ons voorgegaan  Hans Jansen  4  201408  1,40
Lied 763   Zij zullen de wereld bewonen  Niek Hermanides  4  199806  2,50
Lied 749  Op, waakt op  H.F. Micheelsen  3  200203  2,50
Lied 749   Op, waakt op  Willem Mudde  3  198603  4,50
Lied 760  Gij zijt de zin  Wilbert Berendsen  4  199805  3,40
Lied 764  Een zaaier ging uit om te zaaien  Hans Jansen   4  201906  2,00
Lied 765  Gij hebt met uw brede gebaren  Hans Jansen  4  202103  1,40
Lied 796   U, Here Jezus roep ik aan  Siegfried Reda  2  201606  2,00
Lied 796  U, Here Jezus roep ik aan  Hans Jansen  3  201901  2,00
Lied 796  U, Here Jezus roep ik aan  Michael Praetorius  3  202101  1,40
Lied 779   In de ongerepte morgen  Hans Jansen  4  201305  1,40
Lied 863   Nu laat ons God de Here  Johann Crüger  4  199706  1,40
Lied 868   Lof zij de Heer  Willem Mudde  4  198606  2,50
Lied 898  Een vaste burcht is onze God  Niek Hermanides  3  201501  1,40
Lied 899  Wat mijn God wil  Hugo Distler  3  200802  1,40
Lied 917   Ga in het schip zegt Gij  Jac Horde  4  199711  1,40
Lied 941   Waarom moest ik uw stem verstaan           Johannes H.E. Koch  3  201802  1,40
Lied 966  Het heil des hemels werd ons deel  Siegfried Reda  4  201604  1,40
Lied 966  Het heil des hemels werd ons deel  Hans Jansen  3  201905  1,40
Lied 1008  Rechter in het licht verheven  Niek Hermanides  3  199506  2,50

 

 

 Motetten op Bijbelplaats
 bijbelplaats stemmen       eerste regel componist bestelnr.   prijs
Exodus 20:11         3 En op de zevende dag  Niek Hermanides    200602 1.40
Leviticus 11:1-4         3 En de Here sprak tot Mozes Jac Horde 199304 6.80
Leviticus 11:43-46 3 Bezoedelt uw leven niet Hans Jansen 199303 4.50
Leviticus 13:1-4    3 De Heer sprak tot Mozes Gerrit Baas 199306 3.40
Leviticus 13:15-17 3 Constateert de priester wild vlees   Dick Troost 199305 2.50
Leviticus 18:1-4  3 Neem Aäron en zijn zonen Niek Hermanides 199302 4.50
           
Matteus 2:5   3 En Gij, Bethlehem, land van Juda Jac Horde 199605 2.50
Mattheus 4:9-11  3 Toen zeide Jezus tot hem: ga weg   Hans Jansen 198904 3.40
Mattheus 4:10-11   4 Ga weg, Satan Jac Horde 199508 4.50
Mattheus 4:10-11  3 Ga weg, Satan Jac Horde 200004 2.50
Mattheus 4:10,11  3 Ga weg, Satan (NBV) Jac Horde 200605 2.50
Mattheus 8:23-27  5 De storm op het meer Jac Horde 199912 2.50
Mattheus 11:4-6   4 Zeg tegen Johannes wat jullie horen   Niek Hermanides 200502 2.50
Mattheus 13:30   4 Verzamelt eerst het onkruid Jac Horde 200110 2.50
Mattheus 15:38   3 Zij die gegeten hadden Hans Jansen 200101 2.50
Mattheus 18:35  3 Alzo zal ook mijn hemelse Vader  Hans Jansen 199601 1.40
Mattheus 20:13-16   4 Vriend ik doe u geen onrecht Jac Horde 199602 3.40
Mattheus 21:9b  3 Gezegend is Hij die komt Johannes Driessler   201803 1,50
Mattheus 22:36-40  3 Meester, wat is het grote gebod Hans Jansen 201201 2.50
           
Marcus 1:7-8  3 En Hij predikte en zeide Hans Jansen 198802 3.40
Marcus 6:41-42   4 En Hij nam de vijf broden Jac Horde 199709 3.40
Marcus 16:1-6   3 En toen de sabbath voorbijgegaan was   Jac Horde 198703 4.50
Marcus 16:5-6   3 En toen zij in het graf gegaan waren Hans Jansen 199509 3.40
Marcus 16:6-8   3 Hij zeide tot haar: weest niet ontsteld Hans Jansen 199607 3.40
           
Lucas 2:9-12  3 En opeens stond een engel des Heren Hans Jansen 199405 4.50
Lucas 2:15-20   4 En het geschiedde toen de engelen Dick Troost 198903 4.50
Lucas 2:16-18   3 En zij gingen haastig Hans Jansen 199002 4.50
Lucas 7:14-15   3 Naderbij gekomen raakte Hij de baar aan   Hans Jansen 199101 2.50
Lucas 10:27-28  3 Gij zult de Here, uw God , liefhebben Hans Jansen 201902 2,50
Lucas 11:9:9   4 Bidt, en u zal gegeven worden Jac Horde 199802 3.40
Lucas 14:23,24  3 Ga naar de wegen en de akkers Jac Horde 200501 3.40
Lucas 17: 6  3 Als julie geloof hadden als een mosterdzaad      Jac Horde 201904 3,00
Lucas 21:31-33   3 Zo, zo moet gij Hans Jansen 198702 3.40
Lucas 21:32,33  4 Voorwaar ik zeg u Hans Jansen 201104 2.50
Lucas 24: 5-7  4 Waarom zoekt u de levenden Niek Hermanides 200705 1.40
Luacs 21:33  3 Hemel en aarde gaan voorbij Herman Stokmans 199103 1.40
           
Johannes 4: 13b-14  4 Een ieder die van dit water drinkt Niek Hermanides 201502 2.00
Johannes 4:14-16   3 En gelijk Mozes de slang in de woestijn Jac Horde 199702 2.50
Johannes 6:14  3 Deze is waarlijk de profeet Johannes Driessler  201806 2.00
Johannes 6:16  3 Doch ik zeg u de waarheid Jac Horde 198701 3.40
Johannes 14: 21b  3 Wie mij liefheeft Jac Horde 201903 3,00
Johannes 14: 23  3 Zo iemand mij liefheeft Jac Horde 199902 3.40
Johannes 14: 23   3 Wanneer iemand mij liefheeft   200601 2.50
Johannes 15:26,27     4 Wanneer de Trooster komt Niek Hermanides 201103 1.40
Johannes 16:19   3 Voorwaar, voorwaar Ik zeg u Jac Horde 199301 4.50
           
Handelingen 2:7-12   3 En buiten zichzelf van verwondering Hans Jansen 199201 2.50
Handelingen 2:1-11   4 En toen de Pinksterdag aanbrak Hans Jansen 199300 4.50
           
2 Cor. 5:14   3 Want de liefde van Christus dringt ons Jac Horde 199715 3.40
2 Cor. 6:2   3 Ten tijde des welbehagens Jeroen de Haan 200002 2.50
           
Openbaring 12:10-12        7 Nu is verschenen het heil  Jac Horde 199906 2.50
Openbaring 14:13   3 Ik hoorde een stem uit de hemel Gerrit Baas 199907 2.50
Openbaring 15:3b-4    4 Het lied van Mozes en het Lam Dick Troost 199904 2.50
Openbaring 16:5-7    3 En ik hoorde de engel der wateren Hans Jansen 199905 2.50
Openbaring 17:14b    4 Maar het Lam zal hen overwinnen Niek Hermanides 199903 2.50
Openbaring 21:6c   4 Ik zal de dorstigen geven (Pinksteren) Niek Hermanides 198801 2.50

 

 

Diversen
 titel componist stemmen   bestelnr.   prijs
Agnus Dei Joh. Nep. David 4 198705 2.50
Agnus Dei / LvdK 188: O Lam van God Hans Jansen 4 199603 3.40
Antifoon bij Psalm 18 (Psalm 48:10-11) Jac. Horde 4 199404 1.40
Antifoon bij Psalm 90 Hans Jansen 3 201204 1.40
Antifoon bij Psalm 91 Els Hermanides 3 200001 2.50
Antifoon bij Psalm 145 Hans Jansen 3 201203 1.40
Antifoon voor Palmzondag; Matt. 21:9b Jac. Horde 3 199105 2.50
Apostolische geloofsbelijdenis   4 200102 2.50
Bede voor het eten Heinrich Schütz 4 199402 1.40
Benedictus - Lofzang van Zacharias Jac Horde 3 202102 1,40
Christus, Gij zijt het helder licht (vers 1 en 3) Heinrich Poos 3 (+ instr.) 202002 2,00
Christus, Gij zijt het helder licht (vers 2) Heinrich Poos 2 202001 1,40
Geloofsbelijdenis Nicea; gregoriaans 11de eeuw   2 200104 2.50
Gij die de tijd in handen heeft (EG 64) Siegfried Reda 3 201705 1,40
Halleluja-ritornel bij LvdK 310; orgel + gemeente/cantorij Jac. Horde 1 200403 1.40
Halleluja-ritornel bij Lied 796; orgel + gemeente/cantorij Jac. Horde 1 200402 1.40
Halleluja-ritornel bij Lied 675; orgel + gemeente/cantorij Jac. Horde 1 200401 2.50
Heer, mijn hert is boos (Guido Gezelle) Edgar Tinel 4 199901 3.40
Hodie Christus natus est Niek Hermanides 1 199308 1.40
Ik loof en dank de Here (EG 349) Heinrich Poos 4 202006 1,40
Introïtus Eerste Paasdag Niek Hermandes 1 200706 1.40
Introïtus over Psalm 98: 1 en 2 (excl. porto-kosten!) Willem Mudde 8 199407 9.00
Introïtuspsalm voor Kerstnacht; Psalm 1 Jac. Horde 3 199003 3.40
Introïtuspsalm voor Paasnacht; Antifoon Openb. 1:18 Jac. Horde 3 199004 3.40
In zand hebt gij geschreven (tekst Klaas Touwen) Jac Horde 4 201002 4,00
Kom tot ons Christus Joh. Hus / Horde 3 200701 2.50
Kyrie Niek Hermanides 3 199001 2.50
Kyrie en Groot-Gloria (Straatsburg); met (koper ad lib.) Jac. Horde 3 199606 6.80
Kyrie-canon voor 2 vrouwenstemmen (mannen ad libitum)           Niek Hermanides 3 199708 3.40
Lied om dagelijks te zingen Heinrich Poos 4 202003 1,50
Lied over LvdK 203; met ad libitum Jac. Horde 3 199408 4.50
Loflied; melodie Jan van Rossum; melodie in Sopraan Wouter Rens 4 200107 2.50
Loflied; melodie Jan van Rossum; melodie in Tenor Wouter Rens 4 200106 2.50
Martelarenlied (Luther) Willem Mudde 4 200703 1.40
Met U mijn God leg ik mij neer Seth Calvisius 4 200803 1.40
Nu deze dag ten einde gaat Ernst Pepping 3 198704 1.40
Onze Vader Duruflé / Horde 4 199705 2.50
Profetenspreuk Jesaja 43:10 Jac. Horde 4 199704 1.40
Psalm 10 Gert Oost 4 199803 2.50
Psalm 86 Henny Blom 4 199701 3.40
Psalm 145 Aller ogen wachten op U Here Siegfried Reda 3 201603 1.00
Reeds raakt het morgenlicht Hans Jansen 3 200805 1.40
Psalm 145: 15,16; Aller ogen wachten op U, Here. Jean Berger 4 199600 2.50
Sanctus, Jesaja de profeet (koor + 4-stemmig koperblazers) Jac. Horde 4 199604 5.60
Reeds raakt het morgenlicht het oog Hessenberg /Jansen  3 200805 1.40
Wij leven van genade (Lutherlied 2017) Jac Horde 4 + bovenstem  201706 1,40
Wij leven van genade (Lutherlied 2017) Jeroen de Haan 4 201703 1.00
Wij leven van genade (Lutherlied 2017) Gerrit Baas 4 201704 1.00
Wij leven van genade (Lutherlied 2017) Dick Troost 3 201707 1.00
Zingend geloven 1, lied 17 Hans Jansen 3 201302 1.40
Zingend geloven 1, lied 42 Hans Jansen 3 201301 1.40
Zingend geloven 1, lied 44 Niek Hermanides 3 201303 1.40

 

 

 Orgelbewerkingen
 titel componist bestelnr.   prijs
De landman zoekt de halmen uit   Niek Hermanides             201107          1,40 
Koning Nimrod was de eerste Niek Hermanides  201106  1,40
Lied 344, 3 orgelverzen Niek Hermanides  201306  1,40
Lied 551 Hosanna, de Heer komt voorbij  Niek Hermanides  201401  1.00
Lied 725 Gij boden rond Gods troon Niek Hermanides  201405  1.00
Lied 728 De heiligen ons voorgegaan Niek Hermanides  201407  1.00
Lied 796 Voorspel en 2 vocale stemmen Siegfried Reda  201606  2,00
Lied 779 Voorspel en tenorzetting Niek Hermanides  201307  1,40
Lied 320 Koraalvoorspel Hans Jansen  201202  1,40
Lied 433 Koraalvoorspel Ed Kiel  199808  1,40
Lied 473 Koraalvoorspel Niek Hermanides  199714  1,40
Lied 470 Koraalvoorspel Hans Jansen  199203  1,40
Lied 650 Koraalvoorspel Niek Hermanides  201001  1,40
LvdK 177 Voorspel en begeleiding Jac. Horde  198803  2,50
LvdK 190 Voorspel Jac. Horde  198804  1,40
Psalm 86 Voorspel Niek Hermanides  199707  1,40
Met trompetten en bazuinen Niek Hermanides  200801  1,40
Passacaglia  'Aus tiefer Not schrei ich zu Dir'          Willem Mudde  199406  9,00
Wie was de ware naaste Niek Hermanides  200702  1,40