Jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek  2018

 
De Werkgroep bestond in 2018 uit:
Gert Scholten (voorzitter)
Pieter Geleijns (penningmeester)
Hans Jansen (secretaris)
Els Hermanides (contact koren)
Gaby Hulsen (contact jongeren)
Drs. Perla Akerboom-Roelofs (lid)
Tymen Jan Bronda (lid)
 
Medewerkers voor specifieke activiteiten:
Ineke van der Veen (contact Werkweek)
Pieta van Twist en Maria van Twist (contact Jeugdmuziekdagen)
Femke Akerboom (contact PR)
 
De werkgroep vergaderde in totaal vier keer: twee keer in de Lutherse Kerk in Utrecht en twee keer in de Lutherse Kerk in Tiel.
 
Dit jaar hadden zich voor de Jeugdmuziekdagen 22 kinderen aangemeld. De staf, bestaande uit Maria en Pieta van Twist, zorgde weer voor een perfecte organisatie. Dirigenten Els Hermanides en Lydia Liefting hadden muziek uitgezocht rondom het thema ‘Steden in de Bijbel’, zo kwamen in allerlei bewerkingen over o.a. Jericho, Ninevé, Babylon en Bethlehem tot klinken. Op zaterdagmiddag 12 mei was de afsluitende Vesper in de Lutherse Kerk in Zwolle, geleid door Ds. Margot Jonker, Hans Jansen bespeelde het orgel.
 
De 68ste Werkweek vond plaats van 28 juli t/m 3 augustus in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen van Denekamp. Onder leiding van Hans Jansen en Tymen Jan Bronda werd muziek ingestudeerd van o.a. de Vittoria, Eccard, Schütz, Buxtehude, Pepping en Horde.
In vergelijking met voorgaande jaren was de opzet van de week enigszins gewijzigd: halverwege de week schoven zangers aan die in een kleinkoor zongen en vooraf thuis de muziek hadden ingestudeerd. Er waren naast enkele gezamenlijke repetities ook veel gescheiden repetities van groot en kleinkoor. De eredienst werd gevierd in de kapel van Huize Elisabeth op zondagmiddag 29 juli, het slotconcert vond plaats op vrijdagmiddag 3 augustus in de Dorpskerk in Wilp. Meegewerkt werd door een ensemble met oude instrumenten. Zowel de dagelijkse getijdendiensten als de afsluitende Vesper op zondagmiddag werden geleid door Drs. Perla Akerboom-Roelofs. Er waren in totaal 51 deelnemers.
 
De Kerkkorendagwerd dit jaar onder leiding van Els Hermanides en Tymen Jan Bronda op 6 oktober gehouden in de Lutherse Kerk in Groningen, de kerk waar een jaar tevoren het fraaie Schnitger-orgel weer in oude luister was hersteld. In de afsluitende Vesper (geleid door Ds. Maren Overbosch) kwam muziek tot klinken van o.a. di Lasso, Johann Walter, Franck, Scarlatti en Reger. Het koor bestond uit 32 zangers uit het gehele land.
 
Ons tijdschriftMusica Sacra verscheen drie maal (mei, oktober, december) met in totaal 84 bladzijden. In de artikelenreeks  ‘De vernieuwing van de kerkmuziek in de 20ste eeuw’ werd aandacht besteed aan de componisten Johannes H.E. Koch en Johannes Driessler (twee afleveringen). Ook werd het laatste deel van de lezing ‘Luther en de kerkmuziek’ afgedrukt die Gert Scholten hield tijdens de derde Leidse Kerkmuziekdag in het Lutherjaar 2017.
Verder verschenen muziekbijlagen, besprekingen van interessante uitgaven, aankondigingen en verslagen en ook een aantal ‘In memoriams’.
Onze website (www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl) werd goed bezocht. Bestellingen van muziekuitgaven en aanmeldingen voor onze activiteiten werden vooral via dit medium gedaan. Ook werd geregeld advies gevraagd over kerkmuzikale en liturgische zaken.
 
Appendix - Uit het werkveld
 
Op 22 april vierde de Lutherse Gemeente Leiden haar 400-jarig bestaan. Eind juni moest de gemeente haar deuren sluiten en werd tevens de Lutherse Cantorij Leiden opgeheven.
 
Op 3 mei overleed Prof. J.P Boendermaker op 92-jarige leeftijd. Hij was o.a. hoogleraar Lutherana en Liturgiek aan het Evangelisch-Luthers Seminarium en de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 
Op 16 juni vierde Dick Troost in de Lutherse Kerk in Ede dat hij als cantor-organist 50 jaar verbonden was aan deze gemeente.
 
Het orgel van de Lutherse Kerk in Alkmaar werd op 24 juni, na de restauratie van de schade, veroorzaakt door inbrekers, weer in gebruik genomen. In korte tijd wisten de Alkmaarders € 45.000  bij elkaar te brengen.
 
In de zomer ging tijdens het Haarlems Orgelfestival de documentaire ‘De Kleur van Lucht’ in première, een documentaire waarin de vorig jaar overleden Lutherse organist Klaas Veltman op zoek gaat naar de perfecte 17e-eeuwse orgelklank.
 
Op 10 augustus overleed op 84-jarige leeftijd Herman Stokmans, jarenlang cantor en organist van de Lutherse Kerk in Apeldoorn.
 
Op 8 december vond in de Haagse Kloosterkerk een concert plaats ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van Siegfried Reda. Het vocaal ensemble ‘Vox Avis’ stond onder leiding van Elisabeth Reda, de kleindochter van Siegfried Reda.
 
Het Luthers Projectkoor gaf concerten in de Zuiderkerk in Enkhuizen, de Oude Kerk in Delft en de Laurenskerk in Rotterdam.
 
Den Haag, februari 2019
Hans Jansen (secretaris)
 

zingen
© 2020 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.