Jaarverslag 2019

Jaarverslag Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek  2019

De Werkgroep bestond in 2019 uit:

Gert Scholten (voorzitter - tot september)

Pieter Geleijns (penningmeester)

Hans Jansen (secretaris)

Els Hermanides (contact koren)

Gaby Hulsen (contact jongeren)

Ineke van der Veen (contact werkweek)

Drs. Perla Akerboom-Roelofs (theologisch adviseur)

Externe medewerkers voor specifieke activiteiten:

Pieta van Twist en Maria van Twist (contact Jeugdmuziekdagen)

Femke Akerboom (contact PR)

De werkgroep vergaderde in totaal drie keer in de Caeciliahof bij de Lutherse Kerk in Tiel.

Dit jaar hadden zich voor de Jeugdmuziekdagen 23 kinderen aangemeld. De staf, bestaande uit Maria en Pieta van Twist, zorgde weer voor een perfecte organisatie. Dirigenten Els Hermanides en Lydia Liefting hadden muziek uitgezocht rondom het thema ‘Hemel en aarde’. Zo klonken bewerkingen: o.a. ‘Het koninkrijk der hemelen is voor een kind’ en ‘Wanneer ik naar Uw hemel kijk’. Ook werd de Hemelvaartspsalm 47 van Hans Jansen uitgevoerd waarbij het ‘klappen in de handen’ letterlijk hoorbaar werd gemaakt. Op zaterdagmiddag 1 juni was de afsluitende Vesper in de Lutherse Kerk in Zwolle, geleid door ds. Margot Jonker, Hans Jansen bespeelde het orgel.

De 69ste Werkweek vond plaats van 21 t/m 27 juli in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen van Denekamp. Onder leiding van Hans Jansen en Els Hermanides werd muziek ingestudeerd van o.a. Eccard, Purcell, Boscoop, Buxtehude, Monteverdi, Vogel en Gjeilo.

Halverwege de week schoven zangers aan die in een kleinkoor zongen en vooraf thuis de muziek hadden ingestudeerd. Er waren naast enkele gezamenlijke repetities ook veel gescheiden repetities van groot en kleinkoor.

De eredienst werd gevierd in de kapel van Huize Elisabeth op zondagavond 21 juli, het slotconcert vond plaats op zaterdagmiddag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp. Meegewerkt werd door een instrumentaal ensemble bij muziek van Johann Christoph Bach,  Heinrich Schütz, Wolfgang Carl Briegel en Johann Pachelbel. Zowel de dagelijkse getijdendiensten als de eredienst op zondagmiddag en de afsluitende Vesper op zaterdagmiddag werden geleid door drs. Perla Akerboom-Roelofs. Er waren in totaal 40 deelnemers. Ondanks de tropisch recordhitte van meer dan 40 graden werd het een zeer geslaagde werkweek met veel publieke waardering bij het slotconcert.

De Kerkkorendag stond op 5 oktober onder leiding van Hans Jansen en Els Hermanides in de Lutherse Kerk in Haarlem, de gemeente die de Werkgroep in het Lutherjaar 2017 een royale gift had doen toekomen en waar wij als tegenprestatie graag een keer onze Kerkkorendag wilden houden. In de afsluitende Vesper (geleid door ds. Perla Akerboom) kwam muziek tot klinken van o.a. Melchior Franck, Michael Praetorius, Willem Vogel, Felix Mendelssohn-Bartholdy en

Hans Jansen. Het koor bestond uit 34 zangers uit het gehele land. Ed Kiel bespeelde het orgel.

Ons tijdschrift Musica Sacra verscheen drie maal (juni, september, december) met in totaal 80 bladzijden. In de artikelenreeks  ‘De vernieuwing van de kerkmuziek in de 20ste eeuw’ werd door Hans Jansen aandacht besteed aan de componist Wolfgang Hufschmidt (2 artikelen) en werd door Geerten van de Wetering als eerste deel een inleiding geschreven op de geschiedenis van ‘Orgelbewegung’. Verder verschenen muziekbijlagen, besprekingen van uitgaven, aankondigingen en verslagen. Ook waren er een aantal ‘In memoriams’.

Drs. Perla Akerboom vertegenwoordigde eind september de Werkgroep tijdens de conferentie van de EKEK (Europäische Kontakte für Evangelische Kirchenmusik) in Hildesheim

Onze website (www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl) werd goed bezocht. Bestellingen van muziekuitgaven en aanmeldingen voor onze activiteiten werden vooral via dit medium gedaan. Ook werd regelmatig advies gevraagd over kerkmuzikale en liturgische zaken.

Appendix - Uit het werkveld

 

 

Op 15 maart overleed Herman Kapteijn op bijna 90-jarige leeftijd. Hij was jarenlang cantor-organist van de Lutherse Kerk in Gouda en een trouw deelnemer aan de activiteiten van onze Werkgroep.

 

Op 26 mei werd op feestelijke wijze aandacht besteed aan voltooiing van de restauratie van het monumentale Wolfferts-orgel in de Lutherse Trinitatiskapel in Dordrecht.

 

Op 11 juli overleed Siegfried Strohbach, die gerekend kan worden tot de 2e generatie componisten van de kerkmuziekrenaissance.

 

Op 19 juli verzorgde Jeroen de Haan een concert in de Grote Kerk in Den Haag en presenteerde daarbij de Orgelmis (1999) van Jaap Dragt, vele jaren organist van de Lutherse Kerk in Zwolle.

 

In najaar 2019 publiceerden Jeroen de Haan en Sander van den Houten orgelzettingen bij de gereviseerde Lutherse Orde van de Hoofddienst.

 

Het Luthers Projectkoor gaf concerten of werkte mee aan diensten in de Lutherse Kerk in Haarlem, de Fonteinkerk in Amersfoort en de Laurenskerk in Rotterdam.

 

 

Den Haag, maart 2020

Hans Jansen (secretaris)

 

zingen
© 2020 Stichting Lutherse werkgroep voor kerkmuziek.     Alle rechten voorbehouden.     Website via ict4FREE, door interlijn.nl.